Referat af bestyrelsesmøde d. 02.06.2021


 pasting

Mødereferat

 

Fyns Pony Trav- & Galopklub

Dato:  02.06.2021

Deltagere:

 

Ny bestyrelses der er valgt 29-5-21:

·         Peter Snedker Hansen,

·         Jess Fauerskov Petersen,

·         Jeppe Toudal Karlsen,

·         Jeannette Hammerich Andersen,

·         Maja Skovsen,

·         Per Nielsen &

·         Birgitte Germann Johansen

 

Suppleant: Kristian Friis

 

Afbud:

 

Referent:

Nr.

Punkt

Beslutning

Videre behandling

1

Konstituering af bestyrelsen

Formand: Peter Snedker Hansen

Næstformand: Jeannette Hammerich Andersen

Kasserer: Jeppe Karlsen

 

 

NB! Det er besluttet at Jeannette HA ikke deltager i møder med Claus Junker, da de er for tæt relateret privat.

 

 

 

2

Dato & interval for bestyrelsesmøder

Mødes hver 4. uge

 

 

 

FPTG Bestyrelses -

Kommunikation via FB-gruppen

 

 

Børneattester

Der skal indhentes børneattester på trænere og bestyrelsesmedlemmer

Jeppe

 

Diverse udvalg

DM Udvalg: BGJ, MS, PSH

Møde 8/6 kl. 20.00

  

Sponsor udvalg: PSH, KF, PN (JK udarb. formular med kontonummer m.m.)

Møde 10/6 kl. 20.00

 

BGJ indkalder

 

 

 KF indkalder

 

 

 

Ungdomsbestyrelsen

Sættes i gang – Liva har udarbejdet oplæg. Peter sender rundt

Peter

 

Opdatering af bestyrelsen på Klubmodul

 

JK

 

DH-Ungdom Generalforsamling

Jess Fauerskov Petersen er valgt som FPTG-repræsentant i DH-Ungdom

 

 

Førstehjælpskurser

Kristian Friis må gerne afholde frivillige kurser

 

 

Vedtægter

De reviderede vedtægter er lagt op. Men datoen er forkert. Der står at de er revideret

 

 

Navn, adresse, mail, telefonnr (Billede)

På nye bestyrelsesmedlemmer

Sendes til JK

 

Næste bestyrelsesmøde for alle

Torsdag den 24. juni kl. 20.00

JK indkalder

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram