Referat af generalforsamling I Fyens Pony Trav- & Galopklub d. 26. februar 2023

 

 1. Valg af dirigent
  • Sofus valgt – kunne erklære generalforsamling for lovlig.
 2. Valg af referent:
  • Stine Rasmussen
 3. Bestyrelsens beretning
  • Se bilag ”Formandens beretning.pdf”
 4. Fremlæggelse af årsregnskab
  • Vi kører mange løb – indtægter
  • Salg af pony (laban)
  • Sponsorer – nummerskilte og løbssponsorater
  • Udgifter – opsyn, nummerskilte, præmier

Grundlæggende er vi en sund klub og forventer også et lille overskud i 2023

 1. Indkomne forslag
  • Ingen indkomne forslag
 2. Fastlæggelse af kontingent
  • Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsætter uændret – vedtaget.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • På valg

Per Nielsen (villig til genvalg) – genvalgt

Peter Snedker (ikke villig til genvalg)

Maja Skovsen (ikke villig til genvalg)

 • Ikke på valg

Mia Wedel, Stine Søholt Buchgraitz, Carina Andersen, Jeppe Karlsen

Bestyrelsen fortsætter som en 5 mands bestyrelse og tjekker op på vedtægter om det næste år er muligt at vælge et bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

 • Suppleanter
  1. Maria Kofoed - genvalgt
  2. Christina Olsson vælges som suppleant

 

Bestyrelsen består herefter af:

Formand:                           Per Nielsen

Næstformand:                    Stine Søholt Buchgraitz

Kasserer:                           Jeppe Karlsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Carina Andersen

Mia Wedel

Suppliant:                             Maria Kofoed

Christina Olsson

 

Valg af revisor

 • Sanne Cordt (villig til genvalg) – genvalgt 
 1. Eventuelt
  • Tusind tak til Peter for mange år i bestyrelsen og en kæmpe indsats i ponysporten.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram