Referat af generalforsamling i Fyens Ponytrav & Galopklub d. 26. marts 2022

1.

1. Valg af Dirigent:

Sofus – kunne erklære generalforsamlingen for lovlig.

2. Valg af referent:

Maja Skovsen

 

3. Formandens beretning:

Sæsonen 21 har vel nok været den vildeste i min tid som aktiv i denne forening.

På sidste års generalforsamling blev der valgt en bestyrelse, der som sin første opgave straks gik i gang med at arrangere DM. Det var en kæmpe opgave, og alle som en trak et kæmpe læs, i arbejdet for at sikre det bedste DM nogensinde. Jeg synes vi kom i mål og leverede dette. Samtidig fik vi indsamlet så mange sponsorer at DM weekenden med støtte fra DH for første gang nogensinde gav overskud for den arrangerende klub.

Vi fik ydermere en DM-vinder da Adam og Granit vandt i klassen under 100 cm.

DM opgaven tærede hårdt på kræfterne i bestyrelsen, Vi har måttet sige farvel til Jeanette og Birgitte undervejs, men de leverede begge et fremragende arbejde for børnene i vores klub. Den resterende bestyrelse vil gerne sige tak for indsatsen.

Jess Fauerskov har desværre valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen, da tiden ikke er til både arbejde og ponybestyrelse. Vi vil naturligvis også takke Jess for hans store indsats i F.P.T.G.

I den forgangne sæson blev championatet for første gang vundet af en fra en anden klub nemlig: Camilla German Jensen fra Billund.

Klubmester blev Adam Køhler og Årets pony blev Elwis der både sejrede i Monte og med sulky. Dette betyder at Adam Køhler repræsenterer F.P.T.G. ved årets kuske DM som afholdes på hjemmebane.

Årets modtager af trænernes talentpris blev Mads.

Ved årets championatsfest fik klubben en noget uventet kåring i det Liva Snedker som den yngste nogen sinde blev hyldet som årets ildsjæl 2021. Som om det ikke var nok opnåede Sofus samme kåring i 2020. Begge blev rost for deres ihærdige og altid positive arbejde for alle på Fyns Væddeløbsbane.

Til sidst vil jeg gerne kigge lidt i glaskuglen og snakke lidt om fremtiden. Vi har brug for at blive endnu bedre til at hjælpe hinanden, da vi nu er en af landets største klubber er der jo også blevet lidt mere arbejde. Vores plan er at der efter denne generalforsamling nedsættes nogle arbejdsgrupper med en tovholder fra bestyrelse. Disse grupper vil få ansvaret for forskellige områder i vores klub. Så meld jer når disse bliver slået op. Vi ønsker al den hjælp vi kan få.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer alle.

På bestyrelsens vegne

Peter Snedker

Formand

 

4. Gennemgang af årsregnskab

a. Der er i forbindelse med DM indsamlet mange sponsorater, vi har oplevet en kæmpe velvillighed fra diverse sponsorer, hvilket vi er rigtig glade for.

b. Klubben har investeret i et videokamera, så ponyløbene kan filmes og lægges ud på youTube, hvilket vi har fået mange positive tilbagemeldinger på.

Budgettet for 2022 forventes det samme som for 2021

 

5. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag

6.

6. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet fortsætter uændret.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:
Maja Skovsen – genvalgt for 1 år

 

Jeppe Toudal Karlsen – genvalgt for 2 år

Jess Fauerskov Petersen er udtrådt af bestyrelsen

Jeanette Hammerich Andersen er udtrådt af bestyrelsen

 

Nye bestyrelsesmedlemmer :

Stine Søholt Rasmussen – 2 år

Carina Smidt Andersen - 2 år

Mia Wedel - 2 år

Maria Kofoed – Suppleant

 

Bestyrelsen består herefter af :

Peter Hansen Snedker

 

Per Nielsen

Stine Søholt Rasmussen

Carina Smidt Andersen

Mia Wedel

Jeppe Toudal Karlsen

Maja Skovsen

Maria Kofoed – Suppleant

 

Efter generalforsamlingen var der banko for børn og unge og efterfølgende fællesspisning. Bestyrelsen vil gerne sende en STOR tak til DH Ungdom, der gjorde det muligt at afholde et super fint banko med præmier der gjorde lykke hos de heldige vindere.

Mens der blev spillet banko konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand: Peter Hansen Snedker

Næstformand: Per Nielsen

Kasser: Jeppe Toudal Karlsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Stine Søholt Rasmussen

Carina Smidt Andersen

Mia Wedel

Maja Skovsen

Suppleant: Maria Kofoed


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram