Referat af generalforsamling

den 24. februar kl. 1400-1600
 


Dato: Søndag d. 24. februar fra.14:00 - 16:00

Adresse: Café Vaskehuset, Fyens Væddeløbsbane, Prins Haralds Allé 51B, 5250 Odense SV
 

1. Valg af dirigent

 • Nanni valgt – kunne erklære generalforsamling for lovlig.

2. Valg af referent

 • Jeppe Karlsen

3. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

 • Formandens beretning FPTG 2023.

Bestyrelsen har i 2023 bestået af 5 medlemmer og en suppleant.

Vi har i bestyrelsen afholdt 6 bestyrelsesmøder og arbejdsdage i 2023.

Arbejdes opgaverne i bestyrelsen er løst på tilfredsstillende vis.

Vores fokuspunkter i 2023 har været.

 1. At styrke det sociale omkring klubben og medlemmerne på tværs af alder og niveauer. Det vi har b.la ved arranger fælles tur til Århus, fællesspisning, juleafslutning og nytårskuren
 2. Rammerne omkring løbsdagene. Opgavefordeling og udvikling af løbene med flere sponsorer og løb på dage med de store heste.
 3. Nye medlemmer. Vi har afholdt åbent hus og været på dyrskuet.

Det sportslige i 2023 har været præget af utrolig flotte resultater af både kuske og ponyer. Travskole ponyerne har givet rigtige mange gode oplevelser til vores medlemmer.

Vi har afviklede 81 løb i 2023 med Travkongen, indledende ligaløb, FM-løbene og liga finaler som de største begivenheder.

Igangværende opgaver i 2024.

 1. Arbejde med at styrke sammenholdet og det sociale. Fællesturer på udebane, besøge dyrelæge, foderkonsulent og fællestræning med besøg af beslagsmed.
 2. Forbedre rammerne omkring løbsdagene. Dekorering af vægge i vaskehuset med billeder af medlemmerne. Fotobaggrund med klubbens logo til præmieoverrækkelserne.
 3. Afholdelse af åbent hus og planlægning af dyrskue.
 4. Forældre arbejdsgrupper. Hjælp til opgaver på løbsdage, ansøgninger til fonde, hjælp til dyrskue.
 5. Optimering af tilgangen for nye medlemmer, Velkomst mail med info tilmeldinger osv.

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

  • Klubben leverer et overskud på 7212,39 kr i 2023.
  • Vores største indtægtskilder er Tilskud fra vores sponsorer, samt vores tilskud fra Kommunen.
  • Vi prioterer stadig at have flotte pokaler, samt rosetter, hvilket stadig giver omkostninger på den front.

I regnskabet blev det også nævnt at vi har konstateret nogle fejl i vores regnskaber de sidste år dateret tilbage til 2021, hvilket vi nu har fået rettet.

 

Vi er stadig en sund klub med sund likvid beholdning.

Vi forventer et lille overskud til 2024.

 

5. Indkomne forslag

 • Ingen indkommende forslag
   
   

6. Fastsættelse af kontingent
Vi foreslår, at kontingent fortsætter uændret - Vedtaget
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 • Bestyrelse
  1. På valg

Stine Søholt Buchgraitz - Genvalgt, Carina Andersen - Genvalgt, Jeppe Karlsen - Genvalgt, Maria Kofoed- Genvalgt

 1. Ikke på valg

Per Nielsen

 • Suppleanter
  1. Maja Skovsen – Valgt ind som suppleant

 

Bestyrelsen består herefter af:

Firmand                                       Per Nielsen

Næstformand                              Stine Søholt Buchgraitz

Kasserer                                       Jeppe Karlsen

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

                                                     Carina Andersen

Maria Kofoed

Suppleant                                    Maja Skovsen

 

 

8. Valg af revisor

 • Sanne Cordt - Genvalgt

9. Eventuelt

Her drøftede vi følgende emner

 • Fyens Væddeløbsbane, hvor vi ser udfordringer omkring kvaliteten af banen mellem sæsonen.

Der blev nævnt udfordringer omkring at træne samtidig med de store heste. 

Det ses, som et must at dette kan implementeres igen.

Her blev lystræningen også drøftet

Der vil på sigt nedsættes et udvalg, som drøfter dette med banen.

Her meldte Ditte, Birgitte og Nannis sig.

 

 • Vi drøftede løbsdage, hvor vi blev anbefalet at have banefolk på alle løbsdage, så banen kunne trækkes af mellem løb.

Dommertårn: her er vi lidt tyndt besat, og her blev der drøftet muligheder for uddannelse af flere uvildige personer, samt at der blev foreslået nogle flere kandidater.

(Ditte, Ernst Gamst Nielsen, Bent Koch, Sanne Cordt, Jeanette bl.a.)

 

 • Storløbsdage: Her drøftede vi indførelsen af 5-10 løbs erfaring for nye kuske, samt nye ponyer, inden man kan deltage på storløbsdage.

Det blev også nævnt at vi mangler muligheder for opvarmning

Her kunne evt. Broløkke spørges.

 

 • Forældrekurser: Her drøftede vi forældre kurser, som en mulighed, da vi ønsker så meget deltagelse fra forældre som muligt

En frivillig gruppe, kunne komme med et oplæg, hvad dette skulle indeholde

 

 • Sæsonopstartsmøde: Dette blev nævnt som en mulighed.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram