Referat af bestyrelsesmøde d. 12.09.2021

Deltagere: Peter Snedker, Jeanette Andersen, Maja Skovsen, Jeppe Karlsen

 

Dato: søndag d.12. september 2021

Tidspunkt: 20:00 – 22:00

 

Bestyrelsesmøde

 

I. Evaluering af DM dagen

a. Hvad gik godt?

● Overordnet en succes, vi har fået meget positivt feedback.

● Der var styr på det meste og de små udfordringer der var blev løst.

● Vi havde SUPER gode hjælpere. Tak, Tak, Tak.

b. Hvad gik mindre godt?

● Vi skal være bedre til at bruge frivillige.

● Fonde mv. skal søges i god tid.

Regnskab fra DM

● Jeppe og Birgitte afslutter regnskabet og sender til DH

Planlægning af Løb d. 19. september 2021

● Jeanette laver staldplan

● Peter/Maja laver program

Løb resten af året

a. Storløbsdage

● Peter har snakket med Claus Juncker. Ofte er udfordringen, at der ikke

er bokse nok.

● Ponyløb er nødt til at ligge efter sidste løb pga. SIBA (sikre baner).

● Der er mulighed for at køre d. 26. september, d. 8 oktober er der ikke

mulighed for ponyløb. Der udskrives et løb d. 26/9

b. Fyens Mesterskab

● Vi bruger nogle af vores sponsorer på denne løbsdag, så der er

sponsorer i alle løb. Tøjsbo er sponsor på FM løbene.

● Jeppe bestiller pokaler, Maja bestiller rosetter og bånd.

c. Julefræs

● Julefræs-teamet har ytret ønske om hjælp til afvikling af dagen, dette indebærer fx brug af klubmodul, klargøring af bokse fredag, hjælp på stald terræn på dagen, præmieuddeling mv.

d. General hjælp til forældre på løbsdage

● Vi skal finde en løsning på hjælp til nye forældre, så de får hjælp til

vogne mv. Peter tager kontakt til Nanni.

Ponykalender:

● Der skal laves forslag til ændringer.

○ Vi ønsker at punkt omkring tids inddelte autostarter - Maja laver oplæg

○ Monte - Vi mener ikke udstyr bør ikke tælle med som en del af den

samlede vægt, da dette kan gøre at nogle går på kompromi med

sikkerheden. Yderligere skal der kigges på om der kan tages

højde for ponyens højde og drøjde. Jeanette laver oplæg.

○ Vi ønsker en ponykalender der tilgodeser bredden, da vi ikke har

en bredde nok til at have en reel elite i Danmark.

○ Yderligere forslag til ændring af ponykalender, kan sendes på mail

til Jeppe Karlsen toudal2@gmail.com. Vi forventer at indkomne

forslag er gennemarbejdet og begrundelse for ønsket er tydeliggjort.

Udvalg:

● Punktet udskyde til næste bestyrelsesmøde

Kåringer:

a. 5 års pokaler

● Uddeles på FM dagen

b. Kåringer uddeling fra 2020

● Uddeles på FM dagen.

Oprydning af skurvogn:

a. Gennemgang af materialer/Seletøj

● Gennemgås og opdateres. Vi laver en spand med rengøringsartikler mv.

så vognene kan gøres grundigt rene efter træning, så vi får passet godt

på vores vogne.

● Der ligger meget udstyr der aldrig bruges, vi laver en oprydning inden

FM så tingene kan sælges på loppemarked den dag.

Indkøb af værktøj:

● Er købt og ligger i skurvognen.

Ansøgninger:

a. Aktivitetstilskud/Lokaletilskud

● Der er søgt om dette, vi forventer svar på dette i løbet af oktober.

b. Nordea fonden

● Er søgt i foråret. Nordea-fonden har bedt om et købsbudget. Jeppe og

Peter arbejder videre med dette.

Evt.

● Planlægning af møder for resten af året.

● JK indkalder i kalenderen, hver 4 uge, næste gang d. 6. oktober. Alle bestyrelsesmedlemmer forventes at deltage, afbud senest en uge før. Punkter til dagsorden skal være Jeppe Karlsen i hænde senest fredagen før.

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram