Referat af bestyrelsesmøde d. 10. marts 2021

Mødet er afholdt elektronisk.

Deltagere: Brian Rytter, Maria Kofoed, Peter Hansen Snedker, Jeppe Toudal Karlsen, Jeanette Hammerich Andersen og Maja Skovsen

 

Planlægning af løbsdagen d. 14.03.2021

· Staldområdet

   o Lån af bokse – ponyerne kommer til at stå hver anden boks og det er vigtigt at vi får ryddet helt op.

   o Adgang til skilte og toilet – er ok

· Der bliver 35 min. mellem de to løb.

· Staldplan og ”corona-liste” er lavet og lægges på FB

 

Opdatering af hjemmesiden

· Siden skal opdateres med billeder og info omkring ponyer og kuske – vi er i gang med dette.

· Flytning rundt på faner

   o Tilmelding til løb flyttes op som en fane for sig, for at gøre siden mere overskueligt.

· Forside og nyheder

   o Vi ønsker flere nyheder billeder mv. så hjemmesiden bliver ”levende” og interessant - Liva og Seppe har tilbudt at lave opslag til hjemmesiden,       hvilket vi tager imod med kyshånd.

· Mails:

   o Der arbejdes på en ny mailadresse via klubmodul, så vi får en regulær klubmail.

 

Orientering fra løbsudvalget:

· Alle klubber i DK vil fremadrettet bestræbe sig på at lægge proportioner ud ca. 1 md. før løbsdagen. Dette gøres for at den enkelte kusk får et bedre overblik og i god tid kan planlægge hvilke løb han/hun ønsker at melde i, den kommende måned (som altid er corona er en modspiller der kan gøre det umuligt at komme til andre klubber, men på sigt håber vi det vil give værdi).

Orientering fra møde med Claus Juncker:

   o Det er drøftet om det skal være tilgængeligt for alle at melde sig i travskolen og dermed få adgang til at køre med de store heste, eller om det vil det være fornuftigt med en aldersgrænse på fx 25 år. Der arbejdes videre med dette.

   o Udstyr til travskolen

       o Der er afsat et fast beløb til vedligeholdelse og nyindkøb af udstyr til travskolen.

       o Trænerne har fortsat deres kontingent i travskolen, som en del af deres løn.

 

Klubmodul:

   o Der er PT kun 16 personer der har betalt årskontingent via klubmodul. Vi ved at alt begyndelse er svær og vi laver derfor lidt mere ”markedsføring” på FB for at få alle med.

   o Startgebyr – det kommer fremover til at koste 41 kr. pr. løb idet klubmodul trækker 1 kr. i gebyr

 

Eventuelt:

 · Forslag om fællestræning fra 13.00-14.00 lørdag hvor travskolen har træningstid – Vi arbejder videre med dette når den store bane åbner igen og vi ved hvor mange vi må forsamles til den tid.

 

Næste møde afholdes d. 7/4. Fysisk hvis det er muligt og ellers elektronisk.

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram