Referat af bestyrelsesmøde d. 07.04.2021. Mødet er afholdt digitalt.

Deltagere: Jeanette Andersen, Jeppe Karlsen, Maria Kofoed Peter Snedker og Maja Skovsen

 

Opfølgning fra sidste møde:

· Førsteløb med tilmelding i klubmodul forløb fint. Alle fik meldt og betalt som de skulle.

· Opdatering af hjemmeside.

   o Der er nu billeder af de fleste ponyer (mangler lige de helt nye der er kommet til). Billeder af kuske opdateres løbende.

 

Generelt på løbsdage:

· På Fyn deles løb som udgangspunkt først ved 14 eller flere deltagere. Der kan selvfølgelig være særlige omstændigheder der gør, at vi vælger at dele anderledes, men udgangspunktet hedder 14 eller flere.

 

Rutine/Uddannelsesløb:

· Der er lavet udkast til seddel der kan udleveres til forældrene. Trænerne vurdere hvornår eleverne er klar til uddannelsesløb.

· Så længe der er corona-restriktioner på 50 mand, køres uddannelsesløb, så vidt muligt, på træningsaftner.

 

Årshjul

· Vi har opstartet et årshjul. Meningen er at det er en ”arbejdsplan” for bestyrelsen så kommende bestyrelsesmedlemmer hurtigere får et overblik over opgaverne i bestyrelsen og man dermed ikke starter ”forfra” når der sker udskiftning.

 

Indkøb af videokamera til løb:

· Der bliver indkøbt kamera til at filme på løbs- og ponydage, så kuske og andre interesserede har mulighed for at gense løbene. Peter arbejder videre med dette.

 

Planlægning af generalforsamling

· Generalforsamlingen planlægges til lørdag d. 29. maj og afholdes udendørs. Der kommer særskilt indkaldelse.

 

Eventuelt

· Vi forsøger at rykke løbsdagen d. 13 juni til d. 19. eller 20. juni for at undgå sammenfald med dyrskuet.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 5. maj kl. 16.30 på Fyns Væddeløbsbane.

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram