Bestyrelsesmøde FPTG 03.11.21

Fremmødt: Peter Snedker, Jess Petersen, Maja Skovsen, Kristian Friis, Per Nielsen, Jeppe Karlsen
Referent: Kristian Friis

Dagsorden.

1: Bestyrelsens situation

Birgitte er blevet ansat i DH Fortrinsvis arbejde med sikre baner SIBA
Jeanette Andersen har meldt sig ud.

Bestyrelsen fortsætter med 5 personer og 1 suppleant. Der afholdes ikke ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen fortsætter til næste ordinære generalforsamling. Der skrives opslag på facebook, hvor der vil være 14 dages indsigelse.

2: Godkendelse af referat
Godkendt

3: Ny bestyrelse
Fordeling af arbejdsopgaver:
Kristian og Maja hjælper hinanden med Facebook med henblik på at Kristian tager over på et senere tidspunkt. Ungdomssiden kommer med som hjælp

Løbsudvalg: Jess, Maja, Per og Peter har ansvaret
Kasser/Sponsorater: Jeppe

Arrangementer:
Tovholder på Derby tur til Lunden tovholder: Jess
Vinterarrangement 2022: Maja, Per og Peter
Julefrokost: Uddeling af præmier og rosetter:
Jeppe laver en Doodle med datoer – den der er flest datoer vælges. Lokale bliver i Derby Lounge på banen.
Dyrskue: Venter på den nye bestyrelse
Præmier: Samtalen kører videre i løbsudvalg

Kurser og DGI Kurser:
Fundraisings kurser. Der søges en fundraiser til arbejdet i FPTG via julefrokosten og facebook.
Kristian Friis laver opslag på facebook

Ny bestyrelseskursus: Alle i den nye bestyrelse skal deltage


4: Tilbagemelding på Input DHU
Jess gennemgik referat fra repræsentantskabsmøde i DHU
Fyn afholder DM for ponykuske
Liga løb afholdes i hele Danmark værtskabet kommer senere
Nordisk Mesterskab afholdes på Lunden
Sommerlejr.
Landsindsamlingen der opfordres til at komme med gode idéer til events.

5: Planlægning af ponykalender 2022
Uddannelsesforløb 1 gang om måneden på en træningsdag er vedtaget.
Planlægning af ponyløbskalenderen lægges i løbsudvalg

6: Planlægning af øvrige arrangementer
se under arrangementer.

7: Julefrokost
Det er besluttet at der er julefrokost i klubben i år se under arrangementer.

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram