Referat af generalforsamling d. 25.10.2020


1. Valg af dirigent:
Sanne Cordt valgt

 

2. Formandens beretning:
   o Den igangværende sæson kom, grundet Covid-19, lidt sent i gang og køres under gældendende restriktioner for Covid-19. Vi har derfor ikke haft mulighed for at køre på storløbsdage, men har i stedet valgt at afvikle nogle ekstra ponydage.
   o Vi havde ønsket at kunne afholde nogle sociale arrangementer for klubbens medlemmer, bl.a. en tur til Charlottenlund på derby-dagen, men udskyder dette til det igen er muligt at forsamles.

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab:
   o Vi har i det forgangne år desværre mistet vores mangeårige kasser Jess Seiersen. Der er derfor lavet et midlertidigt regnskab, som blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Indkomne forslag:
   o Årsregnskabet flyttes tilbage til at følge kalenderåret. Dette er vedtaget af generalforsamlingen.

 

5. Fastsættelse af kontingent:
   o Kontingentet fortsætter uændret.

 

6. Valg af bestyrelse:
   o Da regnskabsåret og dermed også generalforsamlingen flyttes tilbage til at følge kalender året foreslås det, at den nuværende bestyrelse fortsætter uændret frem til næste generalforsamling. Dette er vedtaget af generalforsamlingen. 
   o Jeppe Toudal Karlsen vælges som ny kasser Dette er vedtaget af generalforsamlingen.

Nyheder

Sponsorer