Referat af Generalforsamling 23/2-2020.


 

Valg af dirigent.

 1. Bestyrelsen foreslog Sanne Cordt og hun blev valgt.
  Sanne kunne erklærer generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning.
  Formanden aflagde beretning for Året 2019. Løbedage, DM Revanchen, medlemsfremgang, Arbejdsdag. Og Tiltag i 2020. Nye ponybokse, Head set til træning,
  Baneafgift til medlemmer fra Fyens Væddeløbsbane. Julefræs til Fyn 2020.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 3. Indkomne forslag.
  Forslag fra bestyrelsen om at flytte regnskabsår og sæson ffra kalenderåret til 1/10-30/9.
  Begrundelsen er den, at så vil evt. ny bestyrelsen få mulighed, for at få indflydelse på næste sæson:
  Første år går fra 1/1-2020 til 30/9-2020.
  Enstemmigt vedtaget.
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2019 og budget for 2020.
  Kasseren gennemgik regnskabet og fremlagde et budget.
  Begge dele blev enstemmigt godkendt
 5. Fastsættelse af kontingent:
  Kontingent fortsætter uændret i 2020. (300 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. for passive medlemmer.)
 6. Valg af bestyrelse
  Jeanette Hammerich (Genvalgt for 2 år)
  Brian Rytter (Genvalgt for 2 år)
  Jess Seiersen (Genvalgt for 2 år)
  Maja Skovsen indvalgt i bestyrelsen for 2 år.
 7. Suppleant til bestyrelsen: Anita Jensen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Revisor: Kristian Fribo / Revisor supplant: Jeppe Toudal Karlsen
 9. Eventuelt
 1. Info omkring rokering af seletøj og div er flyttet op i skurvognen, og at der i samarbejde med væddeløbsbanens bestyrelse, arbejdes for at finde et lokale til Teori undervisning.
 2. FPTG Hestetrailer skal tjekkes op og have skiftet dæk, samt nyt stik. Der udarbejdes en lejekontrakt med priser for leje. 150 kr. pr. dag. For medlemmer og 250 kr. for ikke medlemmer, tovholder for dette blev valgt Brian Rytter. Husk at der skal medbringes kopi af registreringsattest ved hver udlejning. Og betaling går over klubbens mobilpay.
 3. Privatvogne skal fjernes for overdækning, da kun klubbens vogne skal stå ved ponyklubbens stald. Da der ikke er plads eller forsikring for andre vogne.
 4. Opstart af ungdomsudvalg 3-4 unge mennesker i alderen 13-18 år. Med samarbejde med bestyrelsen.
 5. Arbejdsgrupper sammensættes i 2020. Så vores medlemmer kan være en større del af arbejdet omkring. Arbejdsbyrden omkring løb, præmier, dommere m.m.Dommertårn (Tovholder Jess Fauerskov)Staldområde (Tovholder Jeanette Hammerich)
 6. Præmier og Sponsor (Tovholder Maria Kofoed, Anita Jensen )
 7. Podie til overrækkelse af præmier, Peter Snedker vil stå for at lave et.

Nyheder

Sponsorer