Referat af Bestyrelsesmøde d. 4/3-2020

9. marts 2020 af Jeanette Hammerich

Referat Bestyrelsesmøde d. 4/3-2020

Deltagere: Maria, Peter, Jess Faverskov, Jeanette, Brian, Maja, Jeppe og Anita.

Da det er vores første møde, i den nye bestyrelse, havde vi ikke en fast Dagsorden. Men vi snakkede om følgende områder.

Jess fortalte de nye medlemmer, om vores forskellige opgaver i Bestyrelsen.

De forskellige arbejdsområder i Bestyrelsen:

Sponsorer: Maria, Anita, Jeppe, Jess Seisersen

Præmier: Maria, Maja

Hjemmeside/Facebook/ Infoside: Jeanette, Jeppe

Sportssystemet: Jess Faverskov, Peter, Maja, Jeanette

Løbsudvalg: Jess F, Peter, Maja

Fyens Væddeløbsbane: Jess F

Økonomi: Jess Seisersen, Jeppe

Travskolen: Jess F, Nanni

Udstyr/ staldområde: Brian, Jeanette

Dommertårn: Jess F, Maja

Banefolk/ Trænere: Jeanette

Ungdomsudvalg: Peter, Jess F

I 2019 er der brugt rigtig mange midler på præmier, og der blev foreslået at startgebyret skulle stige til 40 kr. I de ordinære løb. For at der skulle være penge nok til både pokaler, og rosetter med tryk. Håbet er, at startgebyret skal kunne dække udgifterne, der er ved et løb.

Ved at lægge stigningen i startgebyret, bidrager alle til at dække de øgede omkostninger, der er i forbindelse med løbsafviklingen. Alternativt ville være en kontingent stigning, som vi har besluttet ikke at røre ved. Og Vores leverandører har i forbindelse med øgede indkøbspriser, opjusteret vores priser på både rosetter og pokaler.

Håbet er at de penge vi får ind igennem sponsorater skulle kunne gå til oplevelser for medlemmerne, evt med bustur til Derbydagen eller andre fælles udflugter.

I 2020, har vi i bestyrelsen valgt at arbejde ud fra en fast dagsorden, som vi fik på plads og så medlemmerne får mulighed for. At indsende et spørgsmål til vores møder. Derfor vil der fremover til sidst i hvert referat, stå datoen for næste bestyrelsesmøde.

Ny Dagsorden:

  1. Kommende Løbs dage
  2. Sponsorer
  3. Nyt fra arbejdsgrupperne
  4. Nyt fra ungdomsudvalget
  5. Eventuelt.

Travskolen er startet op med træninger mandag – onsdag – torsdag.

Der er tilknyttet en ny træner: Ditte Jensen til torsdagsholdet.

Der er indkøbt en ny Russ pony til travskolen, købt af Fyens Væddeløbsbane.

Der er taget beslutning om, at Eddie Star skal gå på pension fra Travskolen, Da han er kørt træt i, at være elevpony. Og der arbejdes på at finde et nyt hjem til ham.

Nyheder

Sponsorer