DIREKTIV FOR AFVIKLING AF PONYLØB

Følgende retningslinjer er gældende for væddeløbsbanerne, ponyklubberne og vores aktive – ifm. afvikling af ponyløb.

Der afvikles udelukkende rene ponyløbsdage.

På grund af risikoen for smitten med coronavirus (covid-19) ønsker Dansk Hestevæddeløb at give nogle generelle anbefalinger og direktiver.

Direktøren/banechefen, eller en anden person udset af direktøren/banechefen, er ansvarlig for at følgende retningslinjer og direktiver bliver overholdt:

Sørg for, at der kun er dem, der er nødvendige for at gennemføre en løbsdag, max. 50 personer.

Dette omfatter:

Frivillige/officials og øvrigt banepersonale

Aktive i form af kuske/ryttere og staldpersonale der har pony til start

• Medier i form af akkrediterede journalister, fotografer

Der kan derfor deltage mellem 20-22 aktive udøvere op til 21 år på en ponydag, alt efter antallet af officials. Hver aktiv udøver kan medbringe en hjælper.

Publikum:

Der må, efter aftale med banen, være op til 500 personer til stede alle inklusiv, der gælder samme retningslinjer som for stortravet.

Bestemmelsen om faste pladser skal forstås bogstaveligt, således der er mulighed for en eventuel efterfølgende smittesporring – gælder også såfremt det bliver regnvejr!

Der er ingen formelle krav til identifikation af en fast plads – dvs. en nummeret stol/ bænk eller en stol/bænk, hvor ens navn er anført eller drive-in er tilstrækkeligt, så længe banen har en fortegnelse over de anviste pladser, som kan anvendes til eventuel smittesporring.

Der er ikke krav om at stole/bænke skal være stationære.

Bestemmelsen om, at pladsen skal have retning mod banen skal forstås bogstaveligt, hvorfor borde/bænke, hvor man sidder over for hinanden, skal vendes i forhold til ”normal” opstilling. Den ene del af bænken bør ”spærres” med afspærringsbånd eller lignende.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende hygiejne:

Bliv hjemme, når du er syg – hvis du viser nogen form for influenzalignende symptomer, så bliv hjemme

Vask hænder ofte – hvis sæbe og vand ikke er tilgængeligt, brug håndsprit

• Host og nys i ærmet

Undgå at røre øjne, næse og mund

• Undgå store forsamlinger

• Giv ikke hånd eller knus

29. oktober 2020

• Oplysninger om generel hygiejnerådgivning skal være synlige på området og kommunikeres bredt ud.


Andre retningslinjer

Tænk over...

Brug din sunde fornuft, og prøv at skabe det mest sikre arbejdsmiljø for aktive, frivillige og medarbejdere.

Vi er aldrig stærkere end vores svageste led, sørg for, at alle er opmærksomme på den alvorlige situation.

De foranstaltninger, vi træffer, skal virke over tid, vi ved ikke, hvor længe de vil vare. Vigtigt at holde ud, så længe myndighederne anbefaler.

Indtjekning på staldterrænet

Det er vigtigt, at kun de absolut nødvendige personer har adgang til staldterrænet og at tilpasse arbejdsstyrken til de faktiske nye forhold.

Hver bane (ponyklub) skal sikre, at det kun er kuske/ryttere med en hjælper, der har startheste på den pågældende løbsdag, som kommer ind på staldterrænet. Dette gøres ved at kontrollere startlister/programmer, samt have en udførlig liste med for-og efternavn på alle personer.

Der skal i stalden bæres mundbind eller visir af alle over 12 år.

Der må kun være 1 hjælper pr. startende kusk/rytter

Ekstra hygiejne

Vær omhyggelig med at tilbyde alle de muligheder, der findes for at holde god hygiejne.

Sørg for at alle toiletter er åbne og har håndsæbe. Ponyklubben sørger selv for god rengøring/hygiejne/sæbe/håndsprit i staldene.

• Tilbyd håndsprit/engangsservietter/engangshandsker i det omfang I kan.

• Vær omhyggelig med at rengøre ofte benyttede områder løbende.

Rengøring af berøringsflader på rejseboksdøre, amatørstalde, vaskepladser, dommertårn, pc’er, starterflag, snorestolper, walkie talkie, etc.

• Højtryksrens evt. områderne i det omfang det er muligt.

Undgå trængsel/grupperinger

Undgå alle former for trængsel i alle lokaler – er der risiko for trængsel, så prøv at finde på alternative løsninger.

Forsøg at undgå gruppering af aktive og personale, derfor skal kuskemøder og præmieoverrækkelse ikke foregå samlet. Meld evt. beskeder ud på hjemmeside/facebook og overræk præmier efter hvert løb.

Uddeling af nummerskilte skal ske fra de tildelte steder – eller læg dem direkte ved stalden/boksen.

Omklædningsmuligheder

Der klædes om i egen stald eller bil/transport.

Præmier

Ærespræmier og sejrsbuketter kan uddeles, såfremt de behørige hensyn tages.

29. oktober 2020


Officials

Pas godt på jeres officials, sørg for god hygiejne, hvis muligt prøv at minimere antallet af personer i dommertårnet.

Der skal bæres mundbind eller visir i dommertårnet, hvis man ikke sidder ned.

Kontakt officials i god tid inden løbsdagen – og anmod dem om at blive hjemme, hvis de viser nogen form for influenzalignende symptomer. Er de i tvungen eller frivillig karantæne fra deres normale erhverv, må de IKKE møde frem.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram